Press ESC to close

ดอกไม้

1 Article

aaaaaaaaa

480
1

Morning Glory หรือชื่อภาษาไทย คือ ผักบุ้งฝรั่ง ซึ่งผักบุ้งฝรั่งนี้เป็นคนละสายพันธุ์กันกับผักบุ้งที่ใช้ประกอบอาหารนะครับ โดยผักบุ้งฝรั่งนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบทวีปอเมริกา โดยมีทั้งแบบเป็นทรงพุ่ม และแบบเลื้อยที่ปีนขึ้นไปบนค้างไม้เลื้อยด้วยยอดของมันที่เติบโตเป็นลักษณะเกลียวหรือเถาวัลย์ ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ